Young Artists

Piano 오동규

tnbenter 2015.10.23 14:59 조회 수 : 218

1428990769_1657337e554943a2159f6a1c36520a76.jpg

 

 

Piano 오동규

 

예원학교 졸업

서울예고졸업

금호영재 독주회

음악춘추콩쿠르 1등

한음음악콩쿠르 1등

음악교육신문 콩쿠르 2등

 

2013 제2회 티앤비 전국음악콩쿠르 & 국제 아티스트 선발오디션 피아노부분(고등부) 1등

2013 티앤비 제작 “2nd T&B” 디지털싱글앨범 발매

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
29 Cello 이유민 file tnbenter 2015.11.04 511
28 Flute 정승하 file tnbenter 2015.10.27 406
27 Piano 최하영 file tnbenter 2015.10.27 362
26 Piano 최영선 file tnbenter 2015.10.27 334
25 Quartet 랑데뷰 file tnbenter 2015.10.27 209
24 Harp 정자현 file tnbenter 2015.10.27 166
23 Piano 김인선 file tnbenter 2015.10.27 309
22 Quartet L:et Us file tnbenter 2015.10.27 175
21 Vocal 김경은 file tnbenter 2015.10.27 188
20 Clarinet 안유빈 file tnbenter 2015.10.27 154
19 Violin 최나영 file tnbenter 2015.10.27 196
18 Flute 한여진 file tnbenter 2015.10.27 205
17 Quintet 카리스 file tnbenter 2015.10.27 230
16 Clarinet 김리후 file tnbenter 2015.10.27 227
15 Violin 주연경 file tnbenter 2015.10.27 225
14 Piano 박근태 file tnbenter 2015.10.27 341
13 Trio 라벨스 file tnbenter 2015.10.27 231
12 가야금 송정아 file tnbenter 2015.10.27 291
11 Vocal 표인유 file tnbenter 2015.10.27 204
» Piano 오동규 file tnbenter 2015.10.23 218