Young Artists

Piano 오동규

tnbenter 2015.10.23 14:59 조회 수 : 209

1428990769_1657337e554943a2159f6a1c36520a76.jpg

 

 

Piano 오동규

 

예원학교 졸업

서울예고졸업

금호영재 독주회

음악춘추콩쿠르 1등

한음음악콩쿠르 1등

음악교육신문 콩쿠르 2등

 

2013 제2회 티앤비 전국음악콩쿠르 & 국제 아티스트 선발오디션 피아노부분(고등부) 1등

2013 티앤비 제작 “2nd T&B” 디지털싱글앨범 발매

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
29 Cello 이유민 file tnbenter 2015.11.04 420
28 Flute 정승하 file tnbenter 2015.10.27 381
27 Piano 최하영 file tnbenter 2015.10.27 349
26 Piano 최영선 file tnbenter 2015.10.27 319
25 Quartet 랑데뷰 file tnbenter 2015.10.27 201
24 Harp 정자현 file tnbenter 2015.10.27 156
23 Piano 김인선 file tnbenter 2015.10.27 296
22 Quartet L:et Us file tnbenter 2015.10.27 167
21 Vocal 김경은 file tnbenter 2015.10.27 183
20 Clarinet 안유빈 file tnbenter 2015.10.27 148
19 Violin 최나영 file tnbenter 2015.10.27 183
18 Flute 한여진 file tnbenter 2015.10.27 189
17 Quintet 카리스 file tnbenter 2015.10.27 220
16 Clarinet 김리후 file tnbenter 2015.10.27 218
15 Violin 주연경 file tnbenter 2015.10.27 215
14 Piano 박근태 file tnbenter 2015.10.27 328
13 Trio 라벨스 file tnbenter 2015.10.27 226
12 가야금 송정아 file tnbenter 2015.10.27 279
11 Vocal 표인유 file tnbenter 2015.10.27 197
» Piano 오동규 file tnbenter 2015.10.23 209