Young Artists

Piano 오동규

tnbenter 2015.10.23 14:59 조회 수 : 228

1428990769_1657337e554943a2159f6a1c36520a76.jpg

 

 

Piano 오동규

 

예원학교 졸업

서울예고졸업

금호영재 독주회

음악춘추콩쿠르 1등

한음음악콩쿠르 1등

음악교육신문 콩쿠르 2등

 

2013 제2회 티앤비 전국음악콩쿠르 & 국제 아티스트 선발오디션 피아노부분(고등부) 1등

2013 티앤비 제작 “2nd T&B” 디지털싱글앨범 발매

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
29 Cello 이유민 file tnbenter 2015.11.04 550
28 Flute 정승하 file tnbenter 2015.10.27 431
27 Piano 최하영 file tnbenter 2015.10.27 376
26 Piano 최영선 file tnbenter 2015.10.27 351
25 Quartet 랑데뷰 file tnbenter 2015.10.27 254
24 Harp 정자현 file tnbenter 2015.10.27 172
23 Piano 김인선 file tnbenter 2015.10.27 321
22 Quartet L:et Us file tnbenter 2015.10.27 180
21 Vocal 김경은 file tnbenter 2015.10.27 192
20 Clarinet 안유빈 file tnbenter 2015.10.27 162
19 Violin 최나영 file tnbenter 2015.10.27 205
18 Flute 한여진 file tnbenter 2015.10.27 210
17 Quintet 카리스 file tnbenter 2015.10.27 237
16 Clarinet 김리후 file tnbenter 2015.10.27 229
15 Violin 주연경 file tnbenter 2015.10.27 234
14 Piano 박근태 file tnbenter 2015.10.27 355
13 Trio 라벨스 file tnbenter 2015.10.27 242
12 가야금 송정아 file tnbenter 2015.10.27 304
11 Vocal 표인유 file tnbenter 2015.10.27 210
» Piano 오동규 file tnbenter 2015.10.23 228